O problemima sa strujom, vodom, cestama, sudovima

Vijećnici Grada Otočca na današnjoj su sjednici u sklopu aktualnog sata postavljali niz pitanja vezanih za problematiku na području Otočca.
Tako je vijećnik Kristijan Bakarić (HSP) tražio pojašnjenje što se planira poduzeti sa dijelom pročelja zgrade vojarne Josipa bana Jelačića koja je u krajnje lošem stanju s čime su direktno ugroženi ljudski životi. Osim toga, dodao je Bakarić, promet uz tu zgradu sužen je, što dodatno otežava promet.
Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac upozorio je vijećnike, da je u nekoliko navrata upoznao nazočne sa tom problematikom i poslovima koji su se poduzimali po tom pitanju.
„U više smo navrata vodili razgovore sa DUDI- jem (Agencija za upravljanje državnom imovinom), bilo je raznih obećanja, no nisu se udostojili ni očitovati prema našem troškovniku kojega smo sačinili radi sanacije tog objekta. Grad nema financijskih sredstava za sanaciju te zgrade, a iz DUDI-ja se ne oglašavaju. Moram podsjetiti da naš Grad nije jedini u Hrvatskoj koji nailazi na takve probleme, no ipak ćemo učiniti sve kako bi prolaz pored tog djela ruševne zgrade osigurali na što bolji način“ – kazao je gradonačelnik Kostelac.
Vijećnica Ivana Prpić (HSP AS) spomenula je problematiku u zaseoku Plase, iznad Ponora, gdje živi obitelj Rukavina koja nema struje. Dobili su neku struju preko nekakve solarne energije ali i to sada ne radi, stoga sam mišljenja da je potrebno obaviti razgovore sa HEP-om da im napokon dovedu struju. I vodoopskrba dijela Ponora, zaseoka Diklići, Grozdanići, trebali bi napokon dobiti vodu, jer ipak ljudi žive u 21 stoljeću. Molim sve nas ovdje da se angažiramo i da pokušamo riješiti ovu problematiku, istaknula je Ivana Prpić. Upozorila je i na probleme sa nerazvrstanom cestom u Brloškoj Dubravi koja je nakon zimskog perioda ostala u katastrofalnom stanju.
Grad Otočac, odnosno lokalna samouprava nema novaca da bi financirala izgradnju vodovoda ili dovođenja struje do pojedinih domaćinstava, kazao je potpredsjednik GV Otočca Josip Grčević, dok je gradonačelnik Stjepan Kostelac dodao da, ako bi se krenulo u poslove dovođenja vode u Ponore potrebno je položiti vodovodne cijevi na nekoliko km, napraviti iskope i sl., no kako to više ne financira ministarstvo ni fondovi, a riječ je o malom broju stanovnika, teško će se iznaći brzo rješenje. Postoje neka alternativna rješenja za taj vodovod koji bi se mogao uz manja sredstva napraviti.
„Prometnice nakon zimske službe, na dijelovima gdje su nasipavane, obično ostaju u lošem stanju, i tijekom ove godine poduzet ćemo poslove na njihovim sanacijama. Kad je riječ o struji u Plasama, imamo neki dogovor sa Elektrom Otočac i sa aktivnostima samih mještana sa postavljanjem stupova za struju, a riječ je o dužini od 1,5 km, tako da bi i uz donacije uspjeli riješiti taj problem“- kazao je gradonačelnik Kostelac.
Po mišljenju Josipa Grčevića Šerifa, HEP ima monopol, i dvije ili tri kuće nisu im interesantne kao korisnici i potrošači, dok je vijećnik Ante Vučić (HDZ) upitao da li Grad Otočac ima mogućnost da poveća rentu koju HEP plaća za svoje objekte. Gradonačelnik Kostelac je kazao da je ta renta određena Zakonom RH, tako da se ne vidi mogućnost povećavanja.
Potpredsjednik GV Otočca Josip Grčević Šerif kazao je da je istina gruba ali sve je očitije da se lokalnim sredinama poručuje da su osuđene na propast.
Vijećnik Ivica Miletić (HDZ) upitao je kakvo je stanje sa odnosom sudova, jer jednom ide se u Ogulin, drugi put u Gračac. Nije mi jasno da li se može u Otočcu po tom pitanju što učiniti, da se određeni dio prekršajnih slučajeva uredovnim danom održava u našem gradu.
„ U nekoliko navrata smo pokušali utjecati na takve slučajeve sa premještanjem sudova. Bili smo kod bivšeg ministra pravosuđa, pisali smo pisma da bar u Otočcu ostave stalnu službu, bilo je i obećano, no ipak to se nije ispoštivalo, i Otočac je ostao bez suda još 2007. godine, tako da naši ljudi putuju u Gračac, Ogulin, Karlovac … Kad se spremalo nestajanje suda u Otočcu očito je da nije bilo volje kod naših zastupnika u Saboru, niti HDZ-a koji je prednjačio i mogao je mijenjati neke stvari, međutim nitko se nije htio založiti, od bivšeg župana, niti Milinovića da se u Saboru potegne pitanje ostanka suda u Otočcu, a tad je bilo vrijeme da se to i riješi“ – kazao je gradonačelnik Kostelac.
Dražen Prša