Obavijest građanima iz Općine Udbina

0

Općina Udbina dobar dio svojega proračuna troši  i na socijalnu pomoć, stipendije, sufinaciranje različitih potreba građana… Danas je  izvjestila građane kako u postupku rješavanja njihovih zahtjeva za dodjelu pomoći (u novcu ili naturi), stipendija, naknada za rođenje djeteta, sufinanciranje troškova prijevoza i druge vrste zahtjeva, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Udbina neće udovoljiti onim zahtjevima građana čije domaćinstvo ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Općini Udbina i prema društvima i institucijama čiji je osnivač Općina Udbina.

Općina će prilikom zaprimanja zahtjeva građana, a prije rješavanja,  izvršiti uvid u računovodstvene evidencije Općine Udbina i društava i institucija čiji je Općina osnivač, s ciljem utvrđivanja dospjelih nepodmirenih obveza.

L.O.