Obavijest o privremenom sniženju kamatnih stopa Hrvatske banke za obnovu i razvitak

0

Obavijest o privremenom sniženju kamatnih stopa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za nove investicijske projekte u razdoblju od 01.01.2012. – 31.12.2012. godine

U cilju ostvarenja novog gospodarskog rasta i pokretanja novih investicija HBOR je snizio kamatne stope za 1 postotni bod za poticanje novih ulaganja u:

 • poljoprivredi i ribarstvu (uvođenje novih tehnologija, nabavka mehanizacije i opreme, podizanje dugogodišnjih nasada, nabavka osnovnog stada i dr.),
 • turizmu (poticanje razvoja ruralnog turizma, izgradnja novih turističkih sadržaja i dr.),
 • industriji (izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, ulaganje u nove tehnologije i dr.),
 • energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša i obnovljivih izvorima energije.

 

Sniženje kamatnih stopa za 1 postotni bod moguće je u okviru sljedećih programa kreditiranja:

 • Zaštita okoliša,
 • Gospodarstvo,
 • Turizam,
 • Poljoprivreda i ujednačeni razvoj,
 • Otoci,
 • Malo i srednje poduzetništvo,
 • Početnici
 • Pronalasci
 • IPARD Mjera 101. i 103.
 • IPARD Mjera 302.

 

Osnovne informacije o pojedinim kreditnim programima HBOR-a:

Žene poduzetnice:

Cilj: poticanje razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena.

Namjena kredita:

–          osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, dugogodišnji nasadi),

–          trajna obrtna sredstva (do 30% iznosa kredita),

Iznos kredita: do 700.000,00 kuna. Krediti se ugovaraju u kunama i  moguće je 100%-tno financiranje investicije bez PDV-a.

Rok otplate: 12 godina (unutar kojeg je moguć poček od 2 godine).

Kamatna stopa: 4% godišnje. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, te će se za postotak odobrene subvencije umanjiti kamatna stopa za korisnike kredita.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka ili direktnim kreditiranjem.

Poljoprivreda i ujednačeni razvoj:

Cilj: kreditiranje gospodarskih subjekata na područjima posebne državne skrbi ili brdsko-planinskim područjima ili poljoprivrede na svim područjima Republike Hrvatske.

Namjena kredita:

–          kupnja i uređenje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, kupnja strojeva, opreme, alata, podizanje dugogodišnjih nasada, povrtlarska i cvjećarska proizvodnja, nabava stoke, peradi i dr.

–          trajna obrtna sredstva (do 15% od iznosa kredita),

Iznos kredita: najmanji iznos je 80.000,00 kuna, a najveći iznos je 3.500.000,00 kuna. Moguće 100%-tno financiranje investicije bez PDV-a.

Rok otplate: 14 godina uključujući poček do 3 godine odnosno do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada

Kamatna stopa (za navedene kamatne stope vrijedi privremeno sniženje za 1 postotni bod za kreditiranje novih investicijskih projekata od 01.01.2012. do 31.12.2012.):

–          2% godišnje za subjekte koji ulažu na područje posebne državne skrbi ili brdsko planinsko-područje ili poljoprivredu ili ribarstvo, a dokazali su tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu,

–          4% godišnje za subjekte koji ulažu na područje posebne državne skrbi ili brdsko planinsko-područje ili poljoprivredu ili ribarstvo.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka.

Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje – obrtna sredstva

Cilj: kreditiranje obrtnih sredstava za pripremu poljoprivredne proizvodnje.

Namjena kredita: nabava sirovine, repromaterijala i ostalog materijala za poljoprivrednu proizvodnju.

Iznos kredita: najmanji iznos je 50.000,00 kuna, a najveći iznos nije ograničen.

Rok otplate: do 12 mjeseci.

Kamatna stopa: 3% godišnje.

Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka.

Kreditiranje proizvodnje:

Cilj: kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji.

Namjena kredita: priprema proizvodnje, premoštenje do naplate prodane robe ili cijeli ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.

Iznos kredita: HBOR i poslovna banka dogovaraju iznos za svakog pojedinog krajnjeg korisnika kredita.

Rok otplate: do 1 godine.

Kamatna stopa: 4% godišnje.

Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka.

IPARD – razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti (IPARD Mjera 302.)

Cilj: kreditiranje projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj – tzv. IPARD programa, Mjera 302..

Financira se:

–          Ulaganje u sektoru ruralnog turizma,

–          Ulaganje u sektoru tradicijskih obrta,

–          Ulaganje u sektoru izravne prodaje,

–          Ulaganje u sektoru slatkovodnog ribarstva,

–          Ulaganje u sektoru usluga,

–          Ulaganje u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,

–          Ulaganje u sektoru proizvodnje gljiva,

–          Ulaganje u sektoru obnovljivih izvora energije.

Namjena kredita:

–          Osnovna sredstva: izgradnja i opremanje građevinskih objekata, nabavka strojeva i alata i dr.

–          Trajna obrtna sredstva: do 15% od iznosa kredita.

Iznos kredita: nije ograničen.

Rok otplate: do 12 godina (uključujući poček od 2 godine).

Kamatna stopa: 2% godišnje. (za navedenu kamatnu stopu vrijedi privremeno sniženje za 1 postotni bod za kreditiranje novih investicijskih projekata od 01.01.2012. do 31.12.2012.)

Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka ili direktnim kreditiranjem.

Napomena:

Navedeno je sažeti prikaz osnovnih informacija po pojedinim kreditnim programima. Podaci o svim programima HBOR-a nalaze se na www.hbor.hr,  a za sve informacije i upite obratiti se na:

Područni ured HBOR-a za Liku

(Draženka Draženović Kostelac, voditeljica ureda)

Kaniška 4, 53000 Gospić

Telefon: 053-561-532