Objavljujemo popis prihvaćenih pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Županijske skupštine Ličko-senjske županije

0

Na osnovu članka 22. stavak 1. i 2., te članka 51. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 114/12 i 121/16), Županijsko izborno povjerenstvo Ličko-senjske županije na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova Županijske skupštine Ličko-senjske županije na prijevremenim izborima koji će se održati dana 10. ožujka 2019. kako slijedi:

01. Milan Bandić 365 politička stranka

02. Ante Dabo – kandidacijska lista grupe birača

03. HDZ-HSU-HSP AS-HSS-HBS

04. HSLS-HNS

05. HSP – Karlo Starčević

06. Darko Milinović – kandidacijska lista grupe birače

07. SDSS – Milan Uzelac

08. SDP – Tomislav Zrinski

09. Živi zid – Rade Jug

10. ZBIRNA LISTA

Odluka o kandidacijskoj listi START

L.O./ŽIP