Objavljen ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na adaptaciji objekta primarne zdravstvene zaštite u Vrhovinama

0

Ličko – senjska županija je objavila ponovljeni poziv za dostavu ponuda u  postupku jednostavne nabave radova na adaptaciji objekta primarne zdravstvene zaštite u općini Vrhovine – Ambulanta Vrhovine.

Detaljan opis predmeta nabave, uvjeti koje ponuditelji trebaju ispuniti, potrebni obrasci za dostavu ponude i upute za podnošenje ponuda, kao i svi ostali važni podaci navedeni su u Pozivu na dostavu ponuda koji možete preuzeti na linku http://www.licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/postupci-jednostavne-nabave

Uz poziv za dostavu ponuda objavljeni su svi potrebni obrasci za prijavu na natječaj. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i da se prijave na otvoreni natječaj.

Novi rok za dostavu ponuda ističe 11. listopada 2019. godine u 12:00 sati.

L.O./LSŽ