Objavljen poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na adaptaciji krovišta na objektu primarne zdravstvene zaštite u Brinju

Ličko – senjska županija je u postupku jednostavne nabave radova na adaptaciji krovišta na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje – Ambulanta Brinje.

Detaljan opis predmeta nabave, uvjeti koje ponuditelji trebaju ispuniti, potrebni obrasci za dostavu ponude i upute za podnošenje ponuda, kao i svi ostali važni podaci navedeni su u Pozivu na dostavu ponuda koji možete preuzeti na linku http://www.licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/postupci-jednostavne-nabave

Nastavak ispod oglasa

Uz poziv za dostavu ponuda objavljeni su svi potrebni obrasci za prijavu na natječaj. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da preuzmu dokumentaciju i prijave se na otvoreni natječaj. Rok za dostavu ponuda ističe 17. rujna 2019. godine u 12:00 sati.

L.O./LSŽ