Obnavlja se crkva Sv. Trojstva u Podovima

Foto: Župa Perušić

Nakon blagoslova crkve i posvete oltara crkve sv. Roka radovi se nastavljaju dalje. Skela je prebačena na crkvu sv. Trojstva u Podovima – ona je jedina gotička sačuvana crkva na širem području. Iako je građena izrazito gotički ipak je i prilagođena lokalnoj tradiciji, te potrebama crkvi manjih dimenzija, stoji u tekstu portala župe Perušić. Velika sličnost zapadnog portala ove crkve sa dijelom portala crkve svetoga Marka u Zagrebu daje moguće naznake da je i ova crkva u Podovima građena u to doba, odnosno možda čak i u 15.stoljeću.

L.O./P

Nastavak ispod oglasa