Obnova crkve Sv.Arhangela i Mihaila u Vrhovinama

0

Radovi na vanjskom uređenju crkve u završnoj su fazi i to na postavljanju novog krova na kupoli crkve, te na obijanju stare i stavljanju nove fasade na kompletan toranj od crkve.

Po završetku ovih  radova na crkvi u Vrhovinama, pristupiti  će se zamjeni kompletnog krova i krovne konstrukcije.

Felix