Obnova parka Nehaj sredstvima EU

0

Nakon pet projekata financiranih od strane EU: vodovod u Starigradu i Krasnu, dva projekta obrazovanja za poduzetnike i nezaposlene te sredstava za izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Trbušnjak, Grad Senj je dobio još jedan, a riječ je o projektu „Turistička valorizacija kulturno – povijesne baštine i javne infrastrukture parka Nehaj u Senju“ koji će se financirati iz pretpristupnog programa IPA – poslovna infrastruktura.

Projekt je vrijedan oko 990 tisuća eura, a EU će ga financirati s maksimalnim iznosom od 75% ukupne vrijednosti dok će ostatak sredstava osigurati Grad Senj.
Cilj projekta je turistički valorizirati vrijedno kulturno područje parka koji okružuje tvrđavu Nehaj i ponuditi građanima i posjetiteljima Senja nove sadržaje.
Tako će se na Nehaju oformiti i opremiti dva dječja igrališta, obnoviti spomenici Kosturnica i Kalvarija, obnoviti raslinje, staze, uvest će se javna rasvjeta i videonadzor, uredit će se okoliš i postaviti nova rasvjeta oko tvrđave Nehaj, postavit će se nova jednoobrazna urbana oprema, na postojeće gledalište na Tenisu postavit će se stolice, a projektom će se financirati i nabava montažne pozornice tako da će Tenis ljeti moći služiti i kao ljetna pozornica.

Projekt će biti upotpunjen i izradom master plana destinacije, izradom kulturnog programa, tiskanjem prospekta o tvrđavi i parku te organizacijom nekoliko stručnih edukacija za one koji promoviraju senjsku turističku ponudu, a postavit će se i info table o parku.
Razvojna agencija Senj, koja je projekt u ime Grada Senja i kandidirala na natječaj EU, provodit će ga po posebnim pravilima EU.

Nositelj projekta „Turistička valorizacija kulturno – povijesne baštine i javne infrastrukture parka Nehaj u Senju“ je Grad Senj, a partneri u projektu su Razvojna agencija Senj, Gradski muzej Senj, Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajev Senj i Turistička zajednica Grada Senja.

A.P.