Obnova župne crkve Sv. Stjepana Mučenika u Kompolju

3

Sredstvima Ministarstva kulture RH u iznosu od 150.000 kn, u župi Kompolje na župnoj crkvi Sv. Stjepana Mučenika uskoro bi mogli započeti radovi na obnovi odnosno izgradnji nove sakrstije.

Potvrdio je to župnik Anđelko Kaćunko koji ne krije zadovoljstvo što će dobivenim sredstvima, kako kaže, napokon moći pristupiti radovima na obnovi odnosno izgradnji sakrstije čiji su zidovi dotrajali.
– „ sredstvima Ministarstva kulture, nakon dogovora i razgovora sa svima onima koji su uključeni u realizaciju ovoga projekta, odlučeno je da se ista namjene za konstruktivno – građevinske radove za izgradnju nove sakrstije. Sadašnja sakrstija zbog dotrajalosti zidova morat će se srušiti a potom izgraditi nova“ – kazao je župnik Kaćunko.
U tijeku su poslovi oko ishodovanja dokumentacije a obnovu odnosno izgradnja povjerena je otočkoj tvrtki „Givi“ d.o.o. koja jedina dobiva radove kad je u pitanju obnova ili izgradnja vezana za crkvenu baštinu na području grada Otočca.

Dražen Prša