Obrambeni topovi grada Senja

0

Projekt obnove triju senjskih topova iz 18. stoljeća dovršen je njihovim postavljanjem uz senjsku obalu. Obrambeni topovi grada Senja bili su smješteni na južnoj i sjevernoj strani senjske luke gdje se i planira njihova stalna postava nakon obnove i ostalih topova koji su služili za obranu grada Senja s mora, nakon prestanka opasnosti od Turaka.
Projekt restauracije senjskih topova, započet 2009. godine, vođen je stručnim smjernicama Gradskog muzeja i nadležnog Konzervatorskog odjela. Renovaciju topova izvršila je „Metalna oprema“ i stolarski obrt „Žućo“ iz Senja, a za financije su se pobrinuli grad Senj i senjska Lučka uprava. Očekuje se restauracija i ostalih topova senjske rive, između ostalih i onih iz uvale Sv. Jelana.

LO