Obuka Savjeta mladih u Ličko-senjskoj županiji

U subotu je Kulturno informativnom centru Gospić održana obuka o savjetima mladih koja je sudionike na pristupačan način podučila i motivirala za daljnji rad u svojim organizacijama.
Obuka se održala u organizaciji Udruge gradova i Zaklade Friedrich Ebert, na inicijativu Savjeta mladih Ličko-senjske županije i uz pomoć Ličko-senjske županije. Obuci su prisustvovali predstavnici Savjeta mladih Ličko-senjske županije te lokalnih Savjeta mladih Novalje, Gospića i Brinja.
Kroz 5 sati interaktivnih predavanja i igara edukacija je obradila teme zakonodavnog okvira tijela lokalne i područne samouprave, ovlasti savjeta mladih, te prikazala primjere dobre i loše prakse i dala savjete prisutnima za daljnje djelovanje.
Obuka je ciljala na veću aktivnost mladih, upoznavanje sa sustavom, depolitizaciju savjeta mladih, provođenja zakona u djelo te mogućnost izravnog kontakta sa dužnosnicima savjetodavnog tijela lokalne i područne samouprave.

Ana Vučetić

Nastavak ispod oglasa