Od danas vlastito poljoprivredno zemljište teško ćete prodati

0

S danom 1. srpnja 2010.godine u potpunosti stupaju na snagu odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu1, a koje se odnose na pravni promet poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. S današnjim danom započinje funkcionirati Agencija za poljoprivredno zemljište, pa s tim u svezi ukazujemo i na potencijalne probleme u praksi.

Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta

Oglas


Pitanje koje se ovdje može pojaviti da li ponuditelj može ponuditi i manju cijenu od one koju traži prodavatelj. Ponuditelj uvijek može ponuditi i manju cijenu od one koju traži vlasnik nekretnine, no u tom slučaju ponuditelj nije prihvatio ponudu koju je dao vlasnik nekretnine, pa takvog ponuditelja, makar bio i jedini, ne bi mogla predložiti jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb kao najpovoljnijeg ponuditelja. U tom slučaju vlasnik bi, morao podnijeti novu ponudu u kojoj bi naveo manju cijenu, te bi se cijeli postupak morao ponovno provesti sukladno odredbi čl. 81. ZPZ.

Daljnje pitanje koje se može pojaviti u praksi je što raditi u situaciji kada je nekretnina dijelom u zoni građevinskog zemljišta, a dijelom van te zone, odnosno kada je dijelom poljoprivredno zemljište. Bez obzira na činjenicu da se nekretnina dijelom nalazi u zoni građevinskog zemljišta, ako i dijelom prelazi u zonu poljoprivrednog zemljišta bilo bi potrebno provesti postupak sukladno odredbi čl. 81. ZPZ. Naime, pojedinačna nekretnina u smislu čl. 9. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima3 smatra se katastarska čestica, odnosno zemljište koje je u katastru označeno posebnim brojem. U tom slučaju vlasnik nekretnine mogao bi prethodno tražiti cijepanje (parcelaciju) svoje nekretnine, tako da se odvoji dio u zoni građevinskog zemljišta od dijela u zoni poljoprivrednog zemljišta, te nakon što se prijavni list provede u katastru i zemljišnoj knjizi provoditi postupak po čl. 81. ZPZ samo za onaj dio koji je formiran kao posebna katastarska čestica, a koji je izvan zone građevinskog zemljišta.

Iz gore navedenog vidljivo je da vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji se odluči prodati isto od dana ponude do konačne prodaje mora čekati minimalno tri mjeseca, a da bi se zadovoljile sve pravne procedure . Silni problemi javljati će se kod običnih i malih seljaka koji se odluče na prodaju zemljišta jer je potrebno ispuniti  obrazac i  s puno osobnih podataka i podataka o zemljištu, pribaviti svu potrebnu dokumentaciju iz gruntovnice i katastra.

Obrazac 1. ispunjava prodavatelj, odnosno zakupodavac poljoprivrednog zemljišta (vlasnik poljoprivrednog zemljišta ili opunomoćenik vlasnika poljoprivrednog zemljišta). Prodavatelj, odnosno zakupodavac poljoprivrednog zemljišta dužan je dostaviti osobno ili poštom popunjen Obrazac 1. sa potrebnom dokumentacijom jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu. Preporuka Agencije za poljoprivredno zemljište je da jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, objavi Obrazac 1. na svojoj web stranici te osigura kopije Obrasca 1. u sjedištu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba kako bi ih zainteresirani mogli pravovremeno preuzimati. Prodavatelj, odnosno zakupodavac poljoprivrednog zemljišta nije obvezan koristiti Obrazac 1., ali je obvezan u svojoj ponudi navesti sve podatke koji su sadržani u Obrascu 1. te priložiti potrebnu dokumentaciju.

ve potrebne informacije objavljene sun a službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr

Lika nekretnine d.o.o.

Agencija za promet nekretninama

Otočac, Kralja Zvonimira 65