Od HBOR-a za valorizaciju „Siničić spilje“ 30.000 kn

0

Najbolji primjer da se nešto može kvalitetno napraviti ako postoji volja, znanje, te podrška pojedinaca ogleda se kroz rad Turističke zajednice Općine Brinje u kojoj se u kratkom roku puno toga promijenilo i dovelo iz stanja nepostojanja u stanje sve vidljivijeg i sadržajnijeg rada.
Samo jedn od uspješno odrađenih zahtjevnih projekata koje je provela direktorica TZ Općine Brinje Mira Špehar odnosi se na „Siničić spilju“, rijedak morfološki dragulj krških Dinarida, koja se nalazi 4 km od središta Brinja, na cesti prema Letnicu, odavno poznatoj speleološkoj i lokalnoj javnosti, ali zapuštenoj i nedovoljno valoriziranoj, koja će uskoro dobiti novo ruho.

Dir. TZO Brinje Mira Špehar
Dir. TZO Brinje Mira Špehar

„Turistička zajednica Općine Brinje izradila je aplikacijski projekt uređenja okoliša Siničić spilje za PD „Škamnicu“ iz Brinja, koji je u konkurenciji preko 800 prijavljenih projekata na javnom natječaju HBOR-a za dodjelu donacija „HBOR u zajednici“ , prepoznat kao projekt vrijedan pažnje i koji je ostvario donaciju od 30.000,00 kn. Dobivena će se sredstva iskoristiti za izgradnju promatračnice sa stolom i klupama, postavljanje informativnog panoa o vrijednosti lokaliteta i postavljanje drvenih mostića za prijelaz preko zaštićenih sedrenih barijera. Sve planirane radove odradit će članovi PD Škamnice, naravno na volonterskoj osnovi, a rokovi za završetak projekta su 30.04.2016. godine. Turistička je zajednica financirala izradu arhitektonskog projekta, te u ime PD „Škamnice“ prikupila potrebne dozvole i suglasnosti za podizanje promatračnice“- kazala je dir. TZO Brinje Mira Špehar.

Važnost Siničić spilje ogleda se u podatku da se ona nalazi na popisu „Natura 2000“ koji čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova i predstavljaju ekološku mrežu Republike Hrvatske. Posebnost i razlog dolaska na ovaj značajan popis je pronalazak endemske vrste iz skupine rakušca, Niphargus Redenski Sket (1959), odnosno Redenšekov rakušac, koji je u kategoriji kritično ugrožene svojte (Crvena knjiga spiljske faune) zbog čega je cijeli objekt stavljen na popis Natura 2000, kao zaštićeno stanište.
Osim ovog geološko-paleološkog aspekta, u spilji Siničić, duboko urezana u stijeni, pronađena su znakovlja vrlo starog, do sada nepoznatog pisma i značenja. Radi se o veoma značajnom nalazu iz razdoblja prapovijesti (srednje kameno doba, mezolitik), jedinstvenom u Hrvatskoj, čiju starost pojedini arheolozi procjenjuju na preko 9500 godina. Dešifriranje tih leptolitičkih ureza u stijeni, sličnog germaniskim runama, traju još i danas.
Dir. Mira Špehar dodaje da su jako sretni zbog dobivene donacije i da zahvaljuju HBOR-u koji je prepoznao njihov trud i doprinos planinara na očuvanju prirodne baštine. Ovim će objektom Brinje dobiti još jedan iznimno vrijedan turistički lokalitet, a podići će se i svijest lokalnog stanovništva o vrijednosti koju imaju u svom okruženju. Ovo će biti mjesto odmora za mnoge izletnike, naročito zanimljivo za učenike osnovnih i srednjih škola, te vrijedna postaja na trasi buduće biciklističke staze, kazala je dir. Špehar.
Predsjednik PD „Škamnica“ Gojko Crnković kaže da su radovi u realizaciji projekta započeli, a dinamika radova ovisiti će o vremenskim uvjetima s namjerom strogo pridržavanih i dogovorenih rokova.

Predsj. PD "Škamnica" Gojko Crnković
Predsj. PD “Škamnica” Gojko Crnković

„Materijal za promatračnicu je već u izradi. Raditi će od grubo obrađenog materijala iz okoline, poštivajući sve zakonitosti što manje intervencije u zaštićeni okoliš. Bit će to i važna postaja planirane kružne pješačko-planinarske staze preko Zarina do Siničića, čija će realizacija ovisiti o prikupljenim sredstvima za istu. Važno je napomenuti da su svi radovi na volonterskoj bazi članova PD „Škamnice“ – kazao je Gojko Crnković.

Dražen Prša