Odgovor na tekst „Je li  lovačka udruga Gradina Udbina pred problemima?“

LU Gradina Udbina nije pred nikakvim problemima i nije točno da se u lovačkoj udruzi provodi samovolja predsjednika, nego se radi o grupi ljudi sa Udbine koji su htjeli na silu doći do vodstva lovačke udruge.

Čuli smo da iza njih stoji određeni bogati lobiji kojima smeta naša udruga ili bi se na određeni način proširili na naš teren, što im mi nikada i nikome nećemo dozvoliti. Nakon njihovog pokušaja nas su prekontrolirale razne inspekcije koje nisu imale nikakvih primjedbi na rad kako Nikole Mažara, tako i lovačke udruge.

Nastavak ispod oglasa

Da se ne provodi samovolja predsjednika dokazuje i zapisnik sa Skupštine održane  12. 2. 2017 na kojoj je bilo prisutno 60 članova društva na kojoj su sve odluke bile pravovaljano donešene i uredno potvrđene u Uredu državne uprave.

Da su povrrijedili statut, etiku lova, narušili ugled i čast društva sami su dokazali gdje su djelovali protiv udruge i članova udruge zaobilazeći sva tijela društva, djelovali samovoljno namjerno pismom Diktatura i kriminal u lovačkoj udruzi, a bez ijednog dokaza (rekla- kazala).

Nakon objave tog njihovog pisma i bez znanja ijednog tijela udruge, gospoda se uredno pozivaju na Disciplinsku komisiju na kojoj daju određene izjave, s tim da  jedan javno izjavljuje da mu je cilj uništiti lovačko društvo „Gradina“. Određena gospoda su pogriješila što nisu išla na tijela lovačkog društva, što su dokazali javnim priopćenjem i pisanjem pisma na razne strane, ignorirajući sva moguća tijela udruge.

Disciplinska komisija podiže odgovarajuće stegovne postupke prema njima i sve završava na redovnoj Skupštini 12. 2. 2017. što možmo i dokumentirati.Na skupštini se ja, Nikola Mažar, kao predsjednik izjašnjavam o tom njihovom pismu gdje im dokazujem da nije bilo propusta u radu, kako u mom tako i u radu mojih surdnika. Dokazujem da nije bilo nikave kupovine guma niti bilo kojih drugih propusta i da je njihovo pismo jedna obična birtijska laž, što dokazuje i zapisnik nadzornog odbora, a i rasprava na skupštini o svemu tome. Nakon te rasprave i laži dotične gospode predlaže se udaljenje istih iz LU „Gradina“ Udbina zbog narušavanja odnosa u društvu, nepoštivanja tijela i kršenja statuta udruge. Dotična gospoda su sa 34 glasa ZA, 19 PROTIV I 7 SUZDRŽANIH udaljeni iz lovačke udruge „Gradina“ Udbina.

S obzirom da se ne mire sa udaljavanjem iz društva, nego i dalje djeluju protiv lovačke udruge „Gradina“, ja im predlažem pošto na području Udbine ima više lovačkih društava da se učlane u jedno od njih jer u protivnome ćemo morati tražiti sva zakonska i pravna tijela u državi da nas zaštite od njih.

Gospodina načelnika Općine Udbina Josipa Seučeka pozivam na suradnju, iako nije više član društva jer čujem da on u općini ima puno ozbiljnijih problema, a ja sam dobar čovijek i odgojen u katoličkom duhu i puno bi mu pomogao oko svega toga, a naravno i puno sam iskusniji od njega.

Napominjem na kraju da u lovačkoj udruzi „Gradina“ Udbina nije bilo nikakve samovolje, nego su tijela postupila u skladu sa Statutom i u skladu sa etikom lova i da je njihovo iznošenje čista i obična laž što je i dokazano.

Predsjednik LU „Gradina“ Udbina

Nikola Mažar Boban