Odobren još jedan projekt Općine Perušić

Kvaliteta projekata je pola posla, kada su u pitanju natječaji bilo kojeg Ministarstva. Zato je Općina Perušić na natječaju Ministarstva Graditeljstva dobilo sredstva za izmjenu postojeće i podosta zastarjele javne rasvjete. Zamijenit će se s novom „led“ rasvjetom koja donosi znatnu ekonomsku uštedu i smanjuje ekološko zagađenje. Promjena javne rasvjete će se vršiti u Glavnom parku u središtu Perušića. Ministarstvo Graditeljstva sufinancira ovaj projekt sa 75 % troškova, odnosno 100 tisuća kuna, dok preostalih 25 % financira Općina Perušić.
Ovo je samo jedan u nizu uspješno pripremljenih, apliciranih i odobrenih projekata Općine Perušić, pri čemu valja istaknuti mlade snage, djelatnike Mihaela Kurteša, mag.oec. i Nadu Marijanović, mag.ing.silv. Na spomenuti natječaj pristiglo je više od 700 projekata, a među 232 odobrenih nalazi se i ovaj projekt Općine Perušić.

H. J.

Nastavak ispod oglasa