Održana 12. sjednica gradskog vijeća Grada Gospića

0

18. lipnja 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu i Bilješke uz Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu
 2. Odluka o II izmjeni i dopuni Statuta Grada Gospića
 3. Odluka o Mreži osnovnih škola za područje Grada Gospića
 4. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2010. godini
 5. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – umirovljenoj nastavnici Anki Pađen
 6. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – umirovljenom nastavniku Marku Kovačeviću
 7. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ –  tvrtci Lika svjetlo d.o.o.
 8. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – trgovačkom društvu  Tušak d.o.o.
 9. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – ŽKK „GOSPIĆ Croatia osiguranje“
 10. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – „Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Gospić“
 11. Zaključak o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Dr. Jure Turića Gospić
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Kulturno Informativni Centar Gospić
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 15. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića

H.J./Grad Gospić