Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Senja održana je 11. studenog 2010. s početkom u 16,00 sati u prostorijama HEP –a.

Nastavak ispod oglasa

Na sjednici je jednoglasno usvojen prijedlog proračuna Grada Senja za 2011. (prvo čitanje) s ukupnim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u iznosu od 43.772.544,00 kuna.

Također je prihvaćen i prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Senja u 2011., prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture, prijedlog programa javnih potreba Grada Senja za 2011. u predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Travica“ u Senju za pedagošku 2009./2010. godinu, prijedlog kupnje nekretnine u cilju rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u svezi realizacije projekta poslovne zone „Cestarska kuća“, prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje od 2010. do 2018. godine kao i izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Senja za rujan i listopad ove godine.

A.P.