Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje

0

Pod predsjedanjem Ivana Perkovića u četvrtak 12. listopada 2017. s početkom u 16 sati održana je 2. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje u čijem radu je sudjelovalo 11 vijećnika.

Među prvim točkama na sjednici donijeta je Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Brinje. Naime, Ivan Vičić, član Vijeća iz redova HDZ-a, je mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga te je kao zamjenik člana u Općinskom vijeću dužnost počeo obnašati Igor Mesić, sljedeći neizabrani član sa liste HDZ-a, koji je potom položio svečanu prisegu.

Od izvjestitelja sjednici Općinskog vijeća su prisustvovale ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Ružica Perković koja je podnijela izvješće o radu za pedagošku godinu 2016./2017., predsjednica Savjeta mladih Brinja Ana Vučetić koja je obrazložila Program rada Savjeta mladih Općine Brinje za 2018. godinu, te direktorica Komunalnog društva Brinje Josipa Pavlović koja je obrazložila Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

U nastavku sjednice usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brinje i polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa, izvješće komunalnog redara o provođenju Odluke o komunalnom redu i čistoći javnih površina od 01.01. do 31.08.2017. godine te odluka o izboru pravne osobe koja će obavljati zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta na području Općine Brinje. U zimskoj sezoni 2017./2018. navedenu komunalnu djelatnost obavljat će tvrtka Dasović d.o.o.

Kako je načelnik Fumić u više navrata istaknuo, Općina Brinje redovito na godišnjoj osnovi izdvaja više od 20% svojih izvornih sredstava za predškolski i školski odgoj pa su tako u nastavku sjednice vijećnici donijeli odluku o sufinanciranju školskog obroka učenicima OŠ Luke Perkovića.

Kao nastavak pronatalitetne politike Općine Brinje, donijeta je odluka o povećanju novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete. Novčana pomoć roditeljima će umjesto dosadašnjih 2.500,00 kn, sada iznositi 3.500,00 kn.

Na samom kraju sjednice Općinsko vijeće je donijelo zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Brinje.

Drugu po redu sjednicu Vijeća Općine Brinje obilježila je složnost i zajedništvo te su sve odluke donijete jednoglasno.

L.O./A.M.