Održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

0

U gospićkoj Gradskoj vijećnici održana je 31. redovna sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je obuhvatila širok spektar točaka Dnevnog reda, uključujući usvajanje Zapisnika s prethodnih četiri sjednice, kao i razmatranje i usvajanje prijedloga ključnih odluka za razvoj urbanog područja.

Jedna od glavnih točaka bila je usvajanje Strategije razvoja Urbanog područja Gospić za razdoblje 2021.-2027. godine te Akcijskog plana Strategije razvoja, koje je pripremila tvrtka Apsolon. Predstavnik Apsolona, Goran Momčilović, održao je prezentaciju kojom je vijećnicima približio ciljeve i očekivane rezultate ove strategije. Ova odluka predstavlja temelj za buduće projekte koji će pridonijeti gospodarskom razvoju, poboljšanju infrastrukture i kvaliteti života građana Gospića.

Također, vijećnici su razmatrali i usvojili prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Usluga d.o.o., koje se bavi vodoopskrbom i odvodnjom. Ova izmjena omogućava trgovačkom društvu pristup potrebnim sredstvima za unaprjeđenje usluga vodoopskrbe i odvodnje, što je ključno za osiguranje boljih uvjeta za sve stanovnike.

Na sjednici je razmatrano i korištenje sredstava Proračunske zalihe za razdoblje listopad – prosinac 2023. godine te su doneseni Zaključci o primanju na znanje Izviješća. Sve točke Dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

L.O.