Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

0

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca održana je 28. 10. 2010. godine. Na sjednici je razmotreno i jednoglasno prihvaćeno 13 točaka dnevnog reda.

Na aktualnom satu vijećnik Ante Jurčić je iznio primjedbu zbog neobjavljivanja odnosno slabog objavljivanja informacija iz grada Otočca u dnevnim novinama Novi list, na što je Gradonačelnik Grada Otočca Mario Barković odgovorio da će sa urednikom Novog lista uskoro održati radni sastanak na tu temu. Isti vijećnik je upozorio na opasnost od mogućeg urušavanja potpornog zida kod novouređenog đačkog doma na što je Gradonačelnik odgovorio da će upravna tijela Grada poduzeti odgovarajuće mjere u cilju rješavanja problema na koji je ukazano. Prilikom prihvaćanja skraćenog zapisnika sa prošle sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca vijećnik Milan Tomaić je iznio primjedbu da je skraćeni zapisnik štur, na što mu je tajnik Grada odgovorio da će mu se ubuduće uz poziv za sjednicu dostavljati i prošireni zapisnik. Gradonačelnik je obrazložio Prijedlog odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Otočca i Grada Bakra, a koja je rezultat dobrih odnosa između dviju jedinica lokalne samouprave, za napomenuti je da je Gradsko vijeće Grada bakra već 29. rujna o.g. prihvatilo Odluku o prihvaćanju povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Otočca i Grada Bakra.Vijećnici su prihvatili Odluku o naknadi i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća Grada Otočca, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Otočca, tako da će se naknade ubuduće isplaćivati po prisustvovanju sjednicama, a ne mjesečno kako je bilo predviđeno ranijom odlukom.Prihvaćeni su i Prijedlozi odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa čijoj se izradi pristupilo temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10). Gradski savjet mladih Grada Otočca je na 2. sjednici održanoj 12. listopada 2010. godine utvrdio Program rada Gradskog savjeta mladih sa financijskim planom na koji je Gradsko vijeće Grada Otočca dalo odobrenje. U Odluci o osnivanju socijalnog vijeća Grada Otočca bilo je potrebno načiniti nekoliko tehničkih izmjena u smislu da se izmijene odredbe u kojima je predviđeno Gradsko poglavarstvo i naziv upravnog odjela Grada Otočca, a radi učinkovitosti i operativnosti dodana su još dva člana. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Otočca donesen je temeljem članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), tako da će se od sljedeće kalendarske godine ocjenjivati rad službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Otočca. Grad Otočac je osnovao koordinacijski odbor za provedbu akcije Gradovi i općine-prijatelji djece u cilju dobivanja statusa Grad Otočac – prijatelj djece te je radi provedbe te akcije bilo potrebno donijeti četverogodišnji (osim jednogodišneg) plan i program akcije kojima se predviđaju aktivnosti, područje djelovanja, nositelji aktivnosti, rok provedbe kao i financijska sredstva potrebna za provedbu projekta. U svezi Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Otočca u 2009. godini nije bilo rasprave.

Grad Otočac