Održavanje nerazvrstanih cesta na području Udbine

Općina Udbina uputila je Poziv za dostavu ponuda svim zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz  postupak nabave bagatelne vrijednosti. Riječ je o realizaciji projekta „Održavanje nerazvrstanih cesta i putova na području Općine Udbina“. Procijenjena vrijednost nabave je 108 tisuća kuna bez PDV-a, što je ujedno i jedan od kriterija za odabir ponude, uz obvezu ispunjenja uvjeta iz poziva i Dokumentacije za nadmetanje.

Predmet ove nabave je održavanje nerazvrstanih cesta i putova na području općine Udbina, ukupne dužine cca 35 km. Popravci se izvode na 20-tak dionica mjestimično, odnosno na mjestima većih oštećenja (udarnih rupa i udubljenja), nasipanjem, razastiranjem i valjanjem prirodnog šljunka. Lokacije izvođenja radova navedene su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva. Krajnji rok za prikupljanje ponuda je 28. lipnja do 12 sati.

Nastavak ispod oglasa

L.O.