Okrugli stol: Nasilje nad ženom u obitelji

1

U povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, dana 20. rujna 2012. godine u Obiteljskom centru Ličko-senjske županije održan je Okrugli stol pod nazivom: „Nasilje nad ženom u obitelji“.  Okrugli stol na kojemu su nazočili predstavnici Prekršajnih sudova u Senju  i Gospiću, predstavnici Policijskih postaja iz Gospića, Senja, Otočca, Korenice i Donjeg Lapca, Centara za socijalnu skrb Gospić i Senj, te Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, imao je za cilj unaprjeđivanje međusektorske suradnje u suzbijanju nasilja u obitelji.

U okviru Okruglog stola održana su i dva predavanja. Djelatnica Savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji SOS TELEFON – GRAD RIJEKA Kristina Manestar, prof. psihologije, u svom predavanju predstavila je rad, ulogu i ciljeve Savjetovališta za žene žrtve nasilja u obitelji.  Najvažniji ciljevi Savjetovališta su doprinos unapređivanju stanja ženskih prava i povećanju razine zaštite žena od nasilja u obitelji kroz dostupniju psihološku potporu u lokalnim sredinama, koja će im omogućiti bolju informiranost i osnažiti ih za aktivnije i efikasnije praktično ostvarivanje vlastitih prava. Profesorica Manestar je istaknula kako je njihov tim podignuo stupanj mobilnosti, te su sada po pozivu dostupni u svakom mjestu  naše županije. U Savjetovalištu se nastoji korisnicama pružiti stručnu pomoć i nužne informacije kako bi ostvarile svoje pravo na život bez nasilja a kroz: Individualni i grupni savjetodavni i/ili psihoterapijski rad s korisnicama, online savjetovanje – informiranje, promotivno-edukativne aktivnosti (akcije, publikacije, web stranica, javni nastupi…), edukacije i seminare za volontere i građanstvo te kontinuiranu suradnju s mjerodavnim institucijama (Centrima za socijalnu skrb, MUP-om, zdravstvenim ustanovama i dr. ). Profesorica Manestar  posebno je istakla kako ohrabruje sto se u Ličko-senjskoj županiji čvršće povezuju javni i civilni sektor i umrežuju u sustav koji ce moći cjelovito štititi obitelj od nasilja. „Potrebno je dodatno raditi na razvoju usluga tercijarne prevencije namijenjene djeci žrtvama nasilja. U tom smo segmentu također otvoreni za suradnju i raspolažemo stručnim kapacitetima koji se mogu staviti u tu funkciju.”, istakla je Manestar.

Stručni radnik-pravnik I. vrste Obiteljskog centra Ličko-senjske županije Drago Babić, dipl. iur., održao je predavanje pod nazivom: „Dinamika nasilja nad ženom u obitelji“. Upoznao je nazočne sa spiralom nasilja  u partnerskim vezama, te dinamikom nasilja nad ženom u obitelji. Govoreći o dinamici nasilja, istaknuo je  tri faze razvoja nasilja, fazu rastuće napetosti, fazu nasilnog događaja i fazu sažaljenja i ispričavanja nasilnika. Posebno je upozorio na činjenicu da se jednom započeto nasilje ne prekida, već postaje sve učestalije i brutalnije. Ukazao je i na ulogu Obiteljskog centra u slučajevima sumnje na počinjeno nasilje odnosno prijave od strane žene. Na kraju predavanja, upoznao je nazočne stručnjake s načinima na koje mogu olakšati komunikaciju sa žrtvom nasilja koristeći se komponentama aktivnog slušanja kao sredstvom  kojim mogu doći do dragocjenih informacija od žrtve, te ju ujedno ohrabriti i potaknuti da se otvori i što više kaže o nasilnim događajima.

U vrlo otvorenoj i konstruktivnoj raspravi koja je potom uslijedila, nazočni sudionici Okruglog stola su podržali ovakav vid međusektorske suradnje, uz želju za jačanjem iste. U raspravi, u kojoj su sudjelovali svi sudionici, izdvajamo izjave predsjednice Prekršajnog suda u Gospiću Radmile Rendulić , koja je između ostaloga rekla kako svim ženama uvijek govori da ne šute i da prijavljuju nasilje,  prof. mr.sc. Viktor Božičević iz Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije te  djelatnik Policijske postaje u Gospiću Mile Balen koji su istaknuli svoje primjere iz prakse. Danko Butorac, prof. psihologije je predstavio mogućnost korištenja postupka mirenja. Tako bi se određeni slučajevi mogli riješiti u okviru Obiteljskog centra kroz obiteljsku medijaciju. Nazočni policijski službenici konstatirali su činjenicu kako u mnogo situacija žrtva odbija svjedočiti na sudu protiv svog muža, koristeći blagodati nesvjedočenja, čime u vodu pada gotovo siguran i dokazan slučaj nasilja u obitelji.

Okrugli stol je završio zaključkom kojim svi sudionici istoga daju bezrezervnu podršku jačanju međusektorske suradnje s ciljem smanjenja nasilja u obitelji, te u tom pravcu posebno senzibiliziranju žena da prijavljuju nasilje u obitelji, jer, prema podacima za posljednjih 10 godina, samo 5 % žena prijavljuje nasilje koje su doživjele.

L.O./D.B.