Općina Brinje izdala apel građanima zbog divljih odlagališta

0

Općina Brinje uputila je apel svojim građanima u vezi s problemom divljih odlagališta. Unatoč intenzivnom radu na sanaciji i čišćenju koje je rezultiralo uređenjem četiri lokacije prošle godine, problem nepravilnog odbacivanja komunalnog otpada i dalje je prisutan. Trenutno su radovi usmjereni na lokacije Maljen i Dolac, gdje se apelira na građane da ne odlažu otpad kako bi se omogućila nesmetana sanacija.

Općina je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postavila nadzorne kamere na ključnim lokacijama, a svaki će čin nepropisnog odlaganja otpada biti kažnjen. Građani se za odvoz glomaznog otpada mogu obratiti Komunalnom društvu Brinje, s ciljem očuvanja okoliša i zdravlja zajednice.

Općina naglašava ozbiljnost situacije i potencijalne novčane sankcije koje će se primjenjivati na one koji ne poštuju propise.

L.O.