Općina Brinje otvara vrata novim najmoprimcima: počelo je prikupljanje zahtjeva za najam općinskih stanova

0

Općina Brinje započela je s prikupljanjem zahtjeva za najam stanova u svojem vlasništvu, nudeći stanove u Karlovcu i Brinju po povoljnim cijenama. U skladu s Odlukom o davanju stanova u najam, stanovi će biti dostupni na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću prijevremenog raskida ugovora pod određenim uvjetima.

Mjesečna najamnina za stanove postavljena je na 298,62 eura za one u Karlovcu i 229,67 eura za stan u Brinju, čime Općina Brinje stavlja naglasak na pružanje pristupačnog stambenog prostora svojim građanima. Da bi se kvalificirali za podnošenje zahtjeva, kandidati moraju biti državljani Republike Hrvatske i ne smiju posjedovati niti koristiti drugi stambeni prostor unutar Općine ili na njezinu području iznajmljivanja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave ovog poziva na web stranici i oglasnoj ploči Općine Brinje. Potencijalni najmoprimci trebaju svoje zahtjeve podnijeti na propisanom obrascu putem pošte ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Nakon evaluacije podnesenih zahtjeva, Povjerenstvo će utvrditi Listu reda prvenstva, omogućavajući transparentan proces odabira najmoprimaca. Dodatno, na prijedlog liste reda prvenstva, podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti pisani prigovor u roku od osam dana od njene objave.

Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje putem telefona ili e-maila, što dodatno olakšava proces prijave i povećava dostupnost ovog programa najma.

L.O.