Općina Brinje prijavila projekt energetske obnove Dječjeg vrtića „Tratinčica“

Ministarstvo  graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 22. studenog 2016.  godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Svrha Poziva bila je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim pozivom osigurano je 152 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80 tisuća kuna, a najviši 10 milijuna kuna.

Na Poziv su se mogle javiti jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili RH, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske kao i javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili RH.

Nastavak ispod oglasa

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ službeno je zatvoren ovih dana. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2), zaprimio je ukupno 231 projekt čija ukupna vrijednost investicija iznosi oko 800 milijuna kuna, a traženi iznos bespovratnih sredstava oko 402 milijuna kuna. Najveći broj zaprimljenih projekata dolazi iz Primorsko-goranske županije (29), zatim Osječko-baranjske županije (25),  Grada Zagreba (17) i Vukovarsko-srijemske županije (16). Odluka o prihvatljivosti projekata bit će donesena u roku od 120 radnih dana.

Općina Brinje se na  ovaj Poziv javila s projektom energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ čiji je vlasnik i osnivač. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 1.350.000 kn, a odnosi se na obnovu fasade, krovišta, promjene sustava grijanja, kompletne stolarije, toplinske izolacije podova i unutarnje rasvjete u zgradi Dječjeg vrtića. Okvirno sufinanciranje iznosi 60 % od ukupne vrijednosti projekta, s time da se projektna dokumentacija, stručni nadzor radova te promocija i vidljivost projekta sufinanciraju u iznosu od 85% od ukupne vrijednosti. Učešće Općine Brinje u navedenom projektu bi trebalo biti cca. 400 tisuća kn. U slučaju da projekt energetske obnove zgrade DV „Tratinčica“ bude ocijenjen pozitivnom ocjenom, Općina Brinje će zatražiti sufinanciranje projekta putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, što bi ukupno učešće Općine Brinje u provedbi projekta u konačnici svelo na 200 tisuća kuna. U 2015. godini sufinanciranjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Brinje uspješno je proveden projekt dogradnje zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ čime je dječji vrtić dobio novih 50 m² prostora, a iste godine je građanskom akcijom zajedno sa Zakladom „Kajo Dadić“ iz Splita uređeno igralište dječjeg vrtića postavljanjem anti-stresne podloge.

Ovim sveobuhvatnim projektom energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ kroz integralni pristup rezultiralo bi se, osim značajnim smanjenjem potrošnje energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe projekta, dobivanjem novog estetski poboljšanog izgleda, kako unutrašnjeg prostora, tako i vanjštine zgrade, a svakako i najvažnije, rezultat bi bili bolji uvjeti boravka za djecu koja se koriste ovim prostorom. Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić istaknuo je, uz zadovoljstvo što je projekt kompletiran i prijavljen, i nadu kako će Komisija prepoznati njegovu važnost i pozitivno ga ocijeniti jer je ulaganje u najmlađe ulaganje u budućnost jedne zajednice, a briga o najmlađima stanovnicima jedna je od prioritetnih zadaća Općine Brinje.

MGIPU/Ana Manjerović