Općina Brinje primjer kako se vodi briga o starijoj populaciji

0

Važan iskorak svake lokalne zajednice je briga i skrb o starijim stanovnicama. U tom segmentu Općina Brinje vodi veliku brigu i daje veliki naglasak upravo na ovu strukturu stanovništva.

Budući da je Općina Brinje površinom jedna od većih općina te su pojedina naselja i po nekoliko 30-aka kilometara udaljeni od centra Općine, a s obzirom na broj osoba starije životne dobi, Općina Brinje je nastavila prijevoz za starije osobe na području općine Brinje.

Broj korisnika koji koristi navedenu uslugu je 50 – 60 stanovnika koji imaju mogućnost 3 dana u tjednu koristiti za njih besplatnu uslugu prijevoza do centra Brinja gdje se nalaze osnovne institucije za obavljanje osnovnih životnih potreba (ljekarna, dom zdravlja, banka, pošta, trgovine).

Kroz ovu uslugu se omogućava starijim stanovnicima duži ostanak u njihovim domovima, korisnici se osnažuju u društvenoj participaciji te im njihova lokalna zajednica daje na znanje da nisu zaboravljeni, sami, te da su i dalje važan čimbenik u funkcioniranju lokalne zajednice.

Udruga Pavenka je 2018. godine pokrenula navedenu uslugu preko projekta „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“ koji se financirao u 100% iznosu preko Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade. S obzirom na broj korisnika i važnost ove usluge Općina Brinje je iz vlastitih sredstva omogućila nastavak ove prije svega značajne usluge za svoje stanovnike.

Tako Općina Brinje provodi projekt „Zaželi“ kroz koji je zaposleno 10 žena koje skrbe za 65 krajnjih korisnika kojima je prijeko potrebna pomoć. Projekt se provodi od 30.srpnja 2018. te traje do 01.kolovoza 2020. Za provedbu navedenog projekta osigurano je 1,7 mil.kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Osim dobrobiti koju donosi ovaj projekt prednost je i što su na navedenom projektu zaposlene i žene koje su se nalazile u Evidenciji dugotrajno nezaposlenih osoba te je istima omogućena i edukacija čime će nakon završetka projekta postati konkurentnije na tržištu rada.

Iz napisanog je vidljivo da Općina Brinje vodi jednaku brigu o svim dobnim skupinama u svojoj lokalnoj zajednici.

OB/LO