Općina Brinje započela s isplatom naknade od štete za sušu

0

Odlukom Vlade RH od 28. prosinca 2017. godine o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017.godini u Republici Hrvatskoj, Općini Brinje odobrena je pomoć u iznosu od 238.981,00 kn za ublažavanje posljedica elementarne nepogode olujnog vjetra, orkanske bure, suše, tuče, požara i poplave nastale 2017. godine u Republici Hrvatskoj. Odluku je Vlada donijela na prijedlog Ministarstva poljoprivrede. Uz Odluku dostavljen je popis oštećenika koji ostvaruju pravo na naknadu štete te iznos naknade koja pripada svakom oštećeniku, a  temeljem izračuna Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Budući da je Vlada RH doznačila sredstva na račun Općine, Općina Brinje je danas započela s uplatom na račune građana koji su ostvarili pravo na naknadu štete.

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2017/12%20prosinac/73%20sjednica%20VRH//73%20-%2014.pdf

L.O./A.M.