Općina Karlobag osigurala umirovljenicima pomoć pri kupnji ogrijeva, a svim korisnicima socijalnog programa božićnicu od 500 kuna

Općina Karlobag jedna je od onih jedinica lokalne samouprave koja skrbi o svojim umirovljenicima i korisnicima socijalnog programa. Tako je i ovu godinu općina osigurala pomoć za umirovljenike pri kupnji ogrjeva.

Za umirovljenike s mirovinom do 2000 kn pomoć iznosi 900 kn, za one s mirovinom do 2700 kn pomoć iznosi 700 kn, dok za one s mirovinom do 3500 kn pomoć iznosi 500 kn.

Nastavak ispod oglasa

Zahtjev za isplatu umirovljenici mogu podnijeti svakog radnog dana u prostorijama općine. Osim ove osigurane hvalevrijedne pomoći, svim korisnicima općinskog socijalnog programa osigurane su i božićnice u iznosu od 500 kn.

L.O.