Općina Perušić organizira prvu radionicu na temu reciklažnog dvorišta 

Nakon što je Općina Perušić dobila sredstva iz EU fonda za izgradnju reciklažnog dvorišta, već ovog proljeća će započeti i intenzivnije aktivnosti odvajanja otpada i njegovog prikupljanja na području cijele općine. Kako bi odgovorili na brojna pitanja o tome kakve će promjene ovaj projekt donijeti mještanima, kako odvajati otpad u svojem domu i kako se otpad kasnije zbrinjava i reciklira, Općina Perušić će održati dvije edukativne radionice za sve zainteresirane građane.

Prva radionica će se održati u utorak, 19. veljače s početkom u 17:30 h u Perušiću, u Općinskoj vijećnici. Radionica će mještanima prikazati cijeli ciklus razvrstavanja i recikliranja otpada, a očekuje se da će biti dosta pitanja na koja će odgovor dati dipl. ing. Dejan Kosić, stručnjak za ovu tematiku. Na radionici će u uvodnom dijelu predstavnici Općine Perušić predstaviti cjelokupni projekt „Reciklažno dvorište Perušić“ i tijek provedbe projekta.

Nastavak ispod oglasa

L. O.