Općinsko vijeće Brinja donijelo razvojni proračun za 2016. godinu

0

Posljednja ovogodišnja, 16. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje, održana u utorak 22. prosinca, protekla je u radnom raspoloženju.

Pod predsjedanjem Davora Vičića raspravljalo se o 38 točaka dnevnog reda, a među prvim točkama dnevnog reda, na sjednici su donesene Izmjene i dopune Proračuna Općine Brinje za 2015. godinu i sukladno navedenim Izmjenama Proračuna donesene su i izmjene svih programa koji proizlaze iz Proračuna.

Najvažniji akt koji je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici je Proračun Općine Brinje za 2016. godinu koji je planiran u iznosu od 18 milijuna kuna. Proračun Općine Brinje za 2016. godinu donesen je većinom glasova svih općinskih vijećnika, od 10 vijećnika koji su bili nazočni sjednici, njih 9 je podržalo novi Proračun Općine Brinje i glasalo za ovakav prijedlog Proračuna dok je jedan vijećnik  glasao protiv ovakvog prijedloga Proračuna.

Nakon donošenja Proračuna za iduću godinu, Općinsko vijeće Općine Brinje donijelo je Plan razvojnih programa Općine Brinje za trogodišnje razdoblje od 2016. do 2018. godine kojim su predviđena ulaganja u ceste, rekonstrukcija zgrade bivše Općine, izgradnja tržnice u Brinju, adaptacija prizemlja na Trgu admirala J.V.P., izgradnja reciklažnog dvorišta, sanacija odlagališta otpada Javorov vrh i dr..

Općinsko vijeće donijelo je i Program javnih potreba Općine Brinje za 2016. godinu iz kojeg proizlazi da su ukupna planirana sredstva u Proračunu za 2016. godinu za javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture, socijalne skrbi, civilne zaštite i udruga građana iznose 1.532.000,00 kn.

Uslijedilo je i donošenje Plana nabave za 2016. godinu te Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu kojim se definira nastavak izgradnje javne rasvjete i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, ali i izgradnja nove tržnice u Brinju i nabavka komunalnog vozila.

Općinsko vijeće je na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici donijelo i Odluku o pristupanju nabavi financijskih sredstava za potrebe financiranja projekata. Radi se o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 1.500.000,00 kn za koji će se koristiti za potrebe financiranja projekata izgradnje tržnice u Brinju, nabave građevinskog stroja, izgradnje reciklažnog dvorišta i nabave vatrogasnog vozila.

Vijećnici su na sjednici usvojili Plan gospodarenja otpadom Općine Brinje, ali i donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

U nastavku sjednice su donijeti i akti iz područja civilne zaštite, i to Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini, Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se donose za četverogodišnje razdoblje od 2016. do 2019. godine.

Osim toga, na sjednici su donijete i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana u Zagrebu te Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Brinje, radi se o zemljištu u Poduzetničkoj zoni Žuta Lokva, gradilištu u naselju Lučani i nekretnini u naselju Prokike.

Općinski vijećnici su i donijeli Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika s područja Općine Brinje do Srednje škole Otočac do kraja školske 2016. godine te Odluku o sufinanciranju toplog obroka učenika u školskoj kuhinji OŠ Luke Perkovića u kojoj je povećan iznos sufinanciranja te će se prema novoj Odluci sufinancirati cijena toplog obroka u iznosu od 4,00 kn mjesečno po obroku.

Također, na sjednici su donijete i Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi održavanja nerazvrstanih cesta, a radi se o najpovoljnijem ponuđaču tvrtci Dasović d.o.o. iz Brinje, te Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi održavanja javne rasvjete gdje je najpovoljniji ponuđač Obrt Elkos iz Otočca.

A.M./L.O.