Općinsko vijeće Brinja jednoglasno donijelo Proračun za 2019. godinu

0

Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje održana je jučer, pod predsjedanjem Ivana Perkovića. Raspravljalo se o 31 točki dnevnog reda, a sjednici je prisustvovalo 11 vijećnika.

Među prvim točkama na sjednici donijeta je Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Brinje. Naime, Branko Brbot, član Vijeća iz redova HSS-a, mandat je stavio u mirovanje iz osobnih razloga te je kao zamjenica  člana u Općinskom vijeću dužnost počela obnašati Nada Fumić, sljedeća neizabrana članica s liste HSS-a, koja je potom položila svečanu prisegu.

Na sjednici je donesen najvažniji akt dnevnog reda posljednje sjednice u 2018. godini, a to je Proračun Općine Brinje za 2019. godinu koji je planiran u iznosu od 38 milijuna kuna. Proračun Općine Brinje za 2019. godinu donesen je jednoglasnom odlukom od strane svih nazočnih općinskih vijećnika.

Načelnik Zlatko Fumić izrazio je zadovoljstvo s donesenim Proračunom jer, od planiranih 38 milijuna kuna, samo 7 milijuna kuna su izvorna sredstva, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na razvojne projekte. Načelnik Fumić  je naglasio kako se s punim pravom može reći da je doneseni Proračun Općine Brinje za 2019. godinu u svakom smislu razvojni proračun, ali ujedno je i socijalno osjetljiv jer se velik dio planiranih sredstava odnosi na zadovoljavanje potreba najranjivijih skupina u društvu: djece i mladih, starijih osoba te socijalno ugroženih osoba.

       Nakon donošenja Proračuna za iduću godinu, Općinsko vijeće Općine Brinje donijelo je Plan razvojnih programa Općine Brinje za trogodišnje razdoblje od 2019. do 2021. godine, Plan nabave za 2019. godinu, Program gradnje i Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini te Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu.

        Općinsko vijeće donijelo je i Program javnih potreba Općine Brinje za 2019. godinu iz kojeg proizlazi da ukupna planirana sredstva u Proračunu za 2019. godinu za javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, kulture, socijalne skrbi, civilne zaštite i udruga građana iznose 1.920.000,00 kn. Potom je donijet i Program javnih potreba u sportu u 2019. godini koji će se provoditi putem Zajednice sportova Općine Brinje, a za koji je u Proračunu za 2019. godinu predviđeno 250.000,00 kn.

        U nastavku sjednice donijeti su i akti iz područja civilne zaštite, i to Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. Godinu za područje Općine Brinje.         

         U skladu s novim zakonskim propisima, na sjednici su donijete i Odluka o komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Brinje.

A.M./L.O.