Otočac – Gradonačelnik Barković reže plaće i naknade

6

U gradskoj kući u Otočcu u petak je održana 30. sjednica Stalnog stručnog kolegija Gradonačelnika.

Na kolegiju Barković je predstavio odluku o naknadama i drugim primanjima vijećnika Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu Grada Otočca. Tako se te naknade i primanja „režu“ i više neće biti baš melagomanski zalogaj uz redovnu plaću. Tako vijećnik Gradskog vijeća više neće dobivati 1.200 kuna nrgo 1.000 kn neto po prisustvovanju cjelokupnom radu sjednice. Naknada je srezana i predsjednici Gradskog vijeća koja je primala po 2.500 kuna na 2.000 kuna neto mjesečno, dok će potpredsjednici sa nekadašnjih 1.500 kuna sada primati 900 kuna.

Poznato je da su članovi razno raznih radnih tijela Gradskog vijeća primali ne tako male naknade u brojnim upavnim vijećima i odborima. Gradonačelnik Barković kazao je da se članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada sa prijašnjih 500 kuna sada smanjuje na 300 kuna, dok će smanjenje osjetiti i članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i javnih poduzeća u vlasništvu grada Otočca. Oni su do sada primali po 800 kuna, a novom odlukom primat će po 500 kuna.
Gradonačelnik je izdvojio da se smanjuje i njegov koeficijent za plaću sa 5,00 na 4,5, te zamjeniku gradonačelnika sa 4,25 na 3,82. Donesena je i odluka kojom se dvojici savjetnika gradonačelnika smanjuje naknada sa 5.000 kuna na 2.500 kuna.
Kresanje plaća Barković je primjenio i na 85 zaposlenih u upravnim tijelima grada Otočca od čega su izuzeta Javna poduzeća odnosno Radio Otočac, Komunalac i Gacka d.o.o.. Tako je nova osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima grada Otočca 4.597,96 kuna bruto, što čini smanjenje za 10 posto.

Gradonačelnik je izvijestio da na temelju dopisa ugostitelja iz Grada Otočca koji traže smanjenje poreza na korištenje javnih površina (terase) to će biti i učinjeno te će porez najma na terase sa sadašnjih 2,8 kn dnevno biti smanjen na 1,8 kn po kvadratu dnevno, a za zatvorene terase taj će iznos sa 2,5 kn biti smanjen na 2 kune.

Draćen Prša