Otočac- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

0

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Otočac kao investitor javnih radova, nakon provedenog postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, zaključio je okvirne sporazume na rok od 3 godine za izvođenje radova na izgradnji vodovoda Ličko Lešće-Otočac te za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije naselja Donja Dubrava u Otočcu. Trogodišnje radove na izgradnji vodovoda Ličko Lešće-Otočac, čiji se završetak očekuje krajem 2011. godine izvodi tvrtka Aquaterm d.o.o. iz Karlovca. Ukupno ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 10.926.507,42 kn. Ove godine izvode se radovi na dionici Čovići-VS „Luketinka“ Ličko Lešće.

Oglas

Izgradnju kanalizacije u naselju Donja Dubrava u Otočcu pouzeće Komunalac je dodijelio najpovoljnijem ponuđaču, trgovačkom društvu Elektrocentar Petek  d.o.o. iz Ivanić Grada. Radove koji su u tijeku, Elektrocentar Petek  izvest će prema okvirnom sporazumu za tri godine u vremenu 2010.- 2012. godine za 3.369.459,34 kn bez PDV-a.

Felix