Otočac, Obilježavanje Europskog tjedna

0

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Otočac tradicionalno obilježava Dan Europe – 9. svibnja putem organizacije događanja u sklopu Europskog tjedna od 2. do 12. svibnja 2011.g. U okviru navedenog danas 04.05.2011. – EU INFO DAN.

Danas je u okviru info pulta na Gradskome trgu u Otočcu (ul. K. Zvonimira 55) s početkom u 10,00 sati ing.Frana Lokas ispred HGK i volonteri široj javnosti predstavili publikacije Hrvatske gospodarske komore na temu Europskih integracija, kao i publikacije resornih ministarstava.

Oglas

Na štandu je bilo za svakog ponešto, domaćice su se najviše obradovale cvijeću odnosno sadnicama plavih maćuhica i EU skandi križaljkama, a djeca balonima EU i malim zastavicama. Volonteri su dijelili i leksikone Europskih integracija, razne vodiče u EU te Hrvatska na putu u EU – od kandidature do članstva.

U prostorijama Narodne knjižnice u Otočcu za vrijeme obilježavanja Europskog tjedna biti će dostupne brošure i informativni letci u izdanju Hrvatske gospodarske komore i resornih ministarstava, a tematski vezani uz Europsku uniju.

/ bib /