Otočac – Spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

0

Grad Otočac pokrenuo je inicijativu za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima. Želja za izgradnjom Spomenika hrvatskim branitelja sa pripadajućim sadržajima proizišla je na način da  izgrađen Spomenik bude svojevrsni simbol Grada tj. obilježje po kojem će Grad Otočac biti prepoznatljiv. Na taj način se ujedno odaje počast Gradu kao sudioniku Domovinskog rata. Zamišljena lokacija postavljanja Spomenika je Središnji gradski park u Otočcu. Sukladno tome, nakon formiranog projektnog zadatka pristupilo se izradi Idejnog rješenja Spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata koje će poslužiti kao valjana podloga za izvedbu Spomenika, a slijedom toga, a i zbog bržeg postupka angažirani su arhitekti, akademski umjetnici i projektantske tvrtke. Nakon dostave rješenja, izbor najprihvatljivijeg idejnog rješenja izvršiti će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Otočca.

Izrada idejnog rješenja za izradu Spomenika je zamišljena na slijedeći način:

Spomenik hrvatskim braniteljima zamišljen je da bude integriran u Središnjem gradskom parku u Otočcu na prostoru dječjeg igrališta koje će se neposredno prije izvođenja radova i postavljanja Spomenika zajedno s ogradom izmjestiti sa spomenutog prostora. Prostor predviđen za smještanje Spomenika je površine cca.  1000 m2, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila bi 1.256.385,06 kuna.

S obzirom na veličinu prostora također je potrebno urediti i pristup cijelom prostoru sa nekoliko strana, te je prostor zamišljen kao park sa svim popratnim sadržajima u kojem se nalazi Spomenik hrvatskim braniteljima Domovinskog rata. Kod projektiranja spomenutog parka važno je da ne bude vizualno odvojen kako bi se Spomenik isticao i bio dostupan budući se lokacija nalazi u najužem centru Grada Otočca u neposrednoj blizini magistralne prometnice D 50 Otočac.

U svom vizualnom identitetu Spomenik svakako treba sadržavati obilježje križa i Hrvatskog pletera. Također je važno da uz Spomenik bude omogućeno odavanje počasti, te da bude striktno osvijetljen kako bi bio prepoznatljiv i po noći. Rješenje ograde oko parka trebalo bi biti takvo da ne zaklanja pogled, već da služi kao vizualno definiranje parka sa Spomenikom kao cjeline.  Skulpturno rješenje mora bit izrađeno na način da veličina Spomenika može biti primjerena prostoru gdje se planira izgradnja, a  podatci o materijalu od kojeg bi spomenik bio izgrađen i  dimenzije za realnu vizualizaciju spomenika u 3D tehnici također bi trebala biti sastavni dio ponude idealnog rješenja.

Stručno povjerenstvo zaprimilo  je četiri ponude od kojih je ponuda ARBI d.o.o. iz Zagreba najprihvatljivija  i ujedno je to ponuda koja zadovoljava sve uvjete iz zahtjeva za izradu idejnog rješenja Spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata. Za najbolje ponuđeno rješenje izabrano od Stručnog povjerenstva Gradonačelnik Grada Otočca Odlukom je nagradio  novčanim iznosom od 15.000,00 kuna.

Fred