Otočac – U crkvi Presvetog Trojstva dva krštenja

Danas na dvadeset i četvrtku nedjelju kroz godinu, svetu misu u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu,  u 11.00 sati predvodio je mons.mr.Tomislav Šporčić – generalni vikar biskupije i otočki župnik. Poslužitelj oltara bio je bogoslov Domagoj Perišić.

U svom nagovoru župnik je kazao : Prema kome je usmjerena naša briga i naše praštanje? Nema dvojbe da brigu treba posvetiti onima koji su potrebni, kao što treba praštati čovjeku koji je pogriješio. U teoriji svi se u tome slažemo, ali u praksi, kao da smo spremni brinuti o onome koji ne treba brige i praštati onome kome ne treba praštati.

Nastavak ispod oglasa

Isto tako treba upozoriti da briga za nekoga, ni u kojem slučaju ne smije ga poniziti i držati ovisnim o nama. Često ljudi tako pomažu i brinu o onima koji su ovisni i drže ih ovisnima, dok ni u kojem slučaju ne podnose niti su spremni služiti onima koji su ravni njima. Isus nam kroz dva sina, dva brata otkriva lice očevo i lice Božje. Isto tako nam otkriva braću, sve nas ljude. Oba brata imaju krivo shvaćanje očinstva. Jedan, “revni”, drži se služinski pred ocem. “Sve činim što treba….”.

Danas smo pred sviješću da treba nekako “ujednačiti” svjetsko vjerovanje u Boga. Potreban je međureligijski konsenzus da se nikakvo zlo na zemlji ne smije učiniti u ime Boga. Kroz Isusa je objavljeno da je Bog ljubav i dobrota. Možda se teoretski u ovome i slažu svi vjernici. Ipak, znamo da se događaju zla “u ime vjere”. Kako izići iz ovoga začaranog kruga?

Danas na svetoj misi u zajednicu krštenih primljeni su djeca Sara Matasić i Jan Brajković

Euharistijsko slavlje uveličao je crkveni zbor, a za orguljama bila je prof.Branka Bernardi.

I.B.