Ovo su nove cijene goriva

0

Objavljene su nove cijene goriva koje vrijede od 3. siječnja nakon telefonske sjednice Vlade.

Iz Vlade su se tom prilikom oglasili priopćenjem:

‘U utorak je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Nove cijene bit će:

1,40 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)

· 1,40 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)

· 0,87 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)

· 1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)

· 1,74 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).

U nastavku priopćenja pišu:

– Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,52 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,56 EUR/l za dizelsko gorivo

· 0,95 EUR/l za plavi dizel

· 1,42 EUR/kg UNP za spremnike

· 2,05 EUR/kg UNP za boce

Dalje navode:

– Izmijenjena je Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju. Vlada je zbog ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u devetnaest navrata. S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 3. siječnja do 15. siječnja 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

L.O.