Ovogodišnja kiparska kolonija “Gacka 2010 ” završila s radom

0

Međunarodna kiparska kolonija “Gacka 2010” završila je ovogodišnji predviđeni rad ispred župne crkve Presvetog Trojstva gdje je na osam kamenih blokova isklesane povijesne osobe iz 9 – 15 stoljeća. ( knez Borna 818 – 821, Žikmund Frankopan, otočki biskup – Vinko De Andreis 1493 – 1520, Baščanska ploča 1100 i dr…)

Ova godina je  uvodni, početni četverogodišnji ciklus oplemenjivanja kamenih blokova koje će se  postaviti u park između crkve Presvetog Trojstva u Otočcu i župnog stana, a cijeli projekt će  se realizirati u četiri godine, po osam kamenih blokova svake godine , pod nazivom „Park hrvatske memorije „ u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Pokrajine Gacke.

Oglas

Isklesani kameni blokovi postavljeni su provizorno uz šetnicu u blizini crkve.

I.B.