Pag – “Majci Staroga Grada”

0

Večeras  u Zbornoj crkvi Marijina Uznesenja u Pagu održat će se koncert Juraja Ivanića na orguljama pod nazivom ¨Majci Staroga Grada¨ u čast s početkom u 20.30 nakon molitve krunice. Na programu su djela J.G. Waltera, G. Bohma, F.W. Zachaua, T. Duboisa, L. Webbera, M. Duprea i A. Willsa. program će voditi Kruno Gajger.

R.P.