Paušalne kvote za godišnje poreze usluga smještaja na području Perušića

0

Prema Odluci Općinskog vijeća Općine Perušić utvrđen je iznos godišnjih paušala u smislu poreza po krevetu na tome području. Tako će pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu razvrstani u kategoriju C plaćati po 210 kuna paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. U ovu kategoriju ubrajaju se svi iznajmljivači na užem području mjesta Parušić.

U kategoriju D svrstani su iznajmljivači u svim ostalim dijelovima općine Perušić koji će godišnji paušalni porez plaćati u iznosu od 150 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

L.O.