Perušić-prvo bioenergetsko naselje u Hrvatskoj!!!

Zamjenik načelnika Općine Perušić Mihael Kurteš, mag.oec. i Nada Marijanović mag.ing.silv.,  sudjelovali su na dvodnevnom  radnom sastanku u Beogradu vezanom za međunarodni projekt Biovill u sklopu kojega je Općina Perušić kao najperspejtivnija u Republici Hrvatskoj kandidirala naselje Perušić s ciljem postanka prvog bioenergetskog naselja u Hrvatskoj. Cilj projekta je izgradnja toplovodne mreže u naselju Perušić kako bi se stanovnicima pružio alternativni način grijanja koji je ujedno i najpovoljniji. Trenutno Općina Perušić realizira  projektnu dokunentaciju za ovaj projekt koja će biti završena tijekom ove godine.

Predstavnici Općine Perušić su izložili projekt toplovoda naselja Perušić kao i  moguće modele financiranja i konačne održivosti ispred partnera na projektu koji dolaze Srbije, Slovenije, Makedonije, Austrije, Njemačke i Rumunjske. Više detalja možete vidjeti na web stranici : biovill.eu.

M.K./L. O.