Pitomi jeleni i „divlji“ lovokradice

Dugo i vrlo toplo ljeto posvuda je otežalo život divljači u lovištima. Ovo je posebno bilo izraženo u primorskom dijelu Ličko-senjske županije. Fotografije koje prilažemo pokazuju dva mlada jelena lopatara koji su se cijeli srpanj i kolovoz vrzmali oko kuća u Donjem Starigradu kod Senja. Brzo su se „skompali“ s ljudima pa im nije nedostajalo vode i hrane. U noćnim satima toliko su se pripitomili da su prolazili pored kuća, gotovo ne reagirajući na turiste.

Jelen lopatar predivna je i  inače plaha životinja. Od dva primjerka s ovih fotografija jedan ima ozlijeđenu  zadnju nogu, vjerojatno rezultat sraza s automobilom ili susreta s lovokradicama. Unatoč ovom hendikepu vješto se vere po kamenjaru.

Nastavak ispod oglasa

M.S.