Plan od kojega se mnogo očekuje

0

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gospića pomalo je nepravedno medijski zapostavljen novi Akcijski plan potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Gospića za razdoblje 2016.-2018. godine. Ovim Planom definirani su detalji dodjele potpore male vrijednosti, a riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Gospića. Kako je istaknuto na Gradskom vijeću, ovim se nastoji u skladu sa nacionalnim i županijskim programima dodatno doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju ruralnog područja Grada Gospića. Opći ciljevi koji se neposredno i posredno nastoje postići ovim Planom, mogu se definirati kao:
-restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata u ruralnim područjima kroz bolje korištenje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih tehnologija i inovacija
-poticanje prerade proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje i dobivanje proizvoda s dodatnom vrijednošću;
-zaštita autohtonih i izvornih poljoprivrednih proizvoda u svrhu njihove kvalitetne pripreme, prezentacije i ponude tržištu.
-osiguranje primjerenog životnog standarda u ruralnim područjima, pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka te motivacija i povećanje interesa posebno mladih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom;
-povećanje voćarske proizvodnje.
Financijska sredstva za provedbu ovog Plana, osigurat će se u Proračunu Grada Gospića za svaku godinu provođenja Plana, a za tekuću godinu iznosit će 200 tisuća kuna. Iznos sredstava potpore po jednom korisniku godišnje iznosi do 50% od ukupne vrijednosti pojedine investicije, ili do 30 tisuća kuna. Ovaj Plan stupa na snagu nakon suglasnosti resornog Ministarstva.

L. O.