Plan organizacije i upravljanja JU Gacka

0

Dana 29. rujna 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Otočca s početkom u 10,00 sati održan je radni sastanak na temu razmatranje Plana organizacije i upravljanja javnom ustanovom Gacka. Sastanku su nazočili Mario Barković – Gradonačelnik grada Otočca, Hrvoje Ostović – zamjenik Gradonačelnika Grada Otočca, Petar Janković – predstojnik Ureda Gradonačelnika Grada Otočca, Ivan Žubrinić – savjetnik Gradonačelnika Grada Otočca, Tomo Bukovac, Butina -savjetnik Gradonačelnika, Marija Marković – tajnik Grada, Nada Avsec – ravnateljica Gackog pučkog otvorenog učilišta, Denis Lončar – ravnatelj Centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda, Irena Banić i Marijan Marić – Biciklistički klub Barkan, Toni Dujmović -Aeroklub Krila Gacke, Ivan Crnković, Pavenka – Utočište za  medvjede i druge velike zvijeri Kuterevo-Otočac,  Ivan Francetić – voditelj Odjeljka  za gospodarstvo, Valerija Kraljić -stručni suradnik, Željko Grgurić – direktor Gacke d.o.o. i Alen Alija mlađi savjetnik tvrtke Micro projekt d.o.o. iz Šibenika.

Grad Otočac je aktivno pristupio planiranju razvoja i pripremi projekata za aplikaciju na fondove s naglaskom na fondove EU, posebice u segmentu valorizacije prirodnih i kulturnih dobara. Na području Grada Otočca već egzistiraju primjeri upravljanja prirodnim i kulturnim resursima od strane raznih sudionika. Namjera Grada Otočca je umrežiti kapacitete, znanja i resurse svih subjekata koji su do sada pokazali kapacitete upravljanja prirodnim i kulturnim resursima u formu javne ustanove čime bi se omogućili sinergijski efekti njihova djelovanja. Osnivač takve javne ustanove bio bi Grad Otočac, a subjekti koje se namjerava uključiti u ustanovu bili bi: Gacka d.o.o., Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda, Aeroklub Krila Gacke, Biciklistički klub Barkan, Utočište za medvjede i druge velike zvijeri Kuterevo – Otočac.  Uz navedene subjekte u rad ustanove bi se uključila i Turistička zajednica Grada Otočca koja bi zadržala pravu osobnost. Djelokrug javne ustanove Gacka odnosi se na očuvanje i unapređivanje stanja okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te održivi  razvoj turizma kroz valorizaciju i stvaranje dodane vrijednosti resursa na području grada Otočca. Javna ustanova Gacka trebala bi  preuzeti sve aktivnosti koje su obavljali subjekti koji bi se pripojili te takvim sinergijskim efektima proizvesti nove tako da ih možemo svrstati u:

  • uzgoj autohtonih vrsta riba i rakova,
  • utočište za medvjede i druge vrste zvijeri,
  • sport i rekreaciju,
  • zaštitu i valorizaciju prirodne i kulturne baštine,
  • razvoj turizma i promociju rijeke Gacke.

Nakon održane prezentacije koju je izradila tvrtka MICRO projekt d.o.o. iz Splita sudionici sastanka aktivno su se uključili u raspravu te dali mišljenje i sugestije o navedenom projektu. Slijedeći radni sastanak održat će se nakon prikupljenih primjedbi koje su sudionici projekta dužni dostaviti u pisanom obliku a najkasnije do srijede 6 listopada 2010. godine kako bi se iste ugradile u Plan organizacije i upravljanja javnom ustanovom Gacka.

G.O.