Pojačati ribočuvarsku službu

0

LOVINAC-Sportsko ribolovna udruga Pijor iz Lovinca pojačat će ribočuvarsku ophodnju te će angažirati po ugovoru jednog ribočuvara s područja Gračaca te dvojicu iz Lovinca kako bi se zlouporaba ribolova svela na minimum, jedan je zaključaka održane Skupštine. Inače, kako je istakao predsjednik Marko Sekulić, lani su ribiči u nekoliko akcija spasili oko 3000 komada mlađa potočne pastrve, održali dvije Skupštine, organizirali nekoliko natjecanja te s 13000 kuna uz pomoć općine Lovinac riješili problem gospodarske osnove. Na Skupštini je prihvaćeno izvješće o radu i financiranju za prošlu kao i planovi za ovu godinu u kojoj je težište aktivnost oko radova na jezeru u Svetom Roku ukoliko do njih dođe. Predsjedavajući Sekulić istakao je dobru suradnju s županijskim ribolovim savezom u ime kojega je predsjednik Željko Mataija odgovarao na pitanja ribiča te pojašnjavao nejasnoće kojih je prošla vlast poprilično ostavila kroz nekoliko pravilnika koje ribolovne asocijacije drže neusklađenim s temeljnim Zakonom.

žm