Pokazna vježba “Senj 2024”: suradnja i spremnost u fokusu

0

Osnovna škola „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Senju bila je domaćin pokazne vježbe “Senj 2024” organizirane u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić, Gradom Senjem i Stožerom civilne zaštite Grada Senja. Vježbom je obilježen Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan civilne zaštite, ističući važnost pripravnosti i suradnje u slučaju izvanrednih situacija.

U vježbi su sudjelovale brojne službe: Stožer civilne zaštite Grada Senja, Služba civilne zaštite Gospić, Javna vatrogasna postrojba Senj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Senj, Vatrogasna zajednica Grada Senja, Policijska uprava ličko-senjska, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Senj i Gospić. Cilj vježbe bio je testiranje sistema za evakuaciju i spašavanje, kao i osposobljenost operativnih snaga za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Osim vježbe, održane su i edukativne aktivnosti. Učenicima nižih razreda osnovne škole predavanje su održale djelatnice GD Crvenog križa Gospić i Službe civilne zaštite Gospić, s ciljem podizanja svijesti o značaju civilne zaštite i pripremljenosti za različite izvanredne situacije.

Vježba “Senj 2024” pokazala je visoku razinu koordinacije i spremnosti operativnih snaga, što je ključno u uvjetima sve češćih ekstremnih vremenskih pojava povezanih s klimatskim promjenama. Edukacija stanovništva i pravovremena intervencija prioriteti su koji doprinose sigurnosti i zaštiti zajednice.

Protekla godina bila je izazovna za sustav civilne zaštite, s brojnim nepovoljnim vremenskim uvjetima i prirodnim katastrofama. No, zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji, sustav je pokazao visoku efikasnost u zaštiti života, materijalnih i kulturnih dobara.

Izvanredni događaji u 2023., poput obilnih snježnih padalina i poplava, zahtijevali su hitne intervencije i dokazali su važnost sustava civilne zaštite u pružanju pomoći i zaštiti ugroženih. Edukacije, osposobljavanja i vježbe nastavljaju biti ključne aktivnosti u jačanju pripravnosti i otpornosti zajednice na prirodne katastrofe i druge nepredviđene događaje, dok je sustavni pristup i suradnja među različitim službama garant sigurnije budućnosti.

L.O.