Pokazna vježba “Straško 2011” u Novalji

0

Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Grad Novalja organiziraju zajedničku vježbu zaštite i spašavanja „Straško 2011.“ koja će se održati 21. svibnja 2011. s početkom u 10:00 sati u autokampu „Straško“ u Novalji. Vježbi će nazočiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut.

Oglas

Tema vježbe je angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju požara i evakuacije turista u autokampu „Straško“.

Ciljevi vježbe su uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, gotovih snaga zaštite i spašavanja te drugih subjekata koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja, postizanje novih sposobnosti i poticanje izgradnje integralnog sustava zaštite i spašavanja, provjera efikasnosti postupaka utvrđenih Operativnim planom evakuacije i zbrinjavanja turista, provjera koordinacije svih subjekata zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreća i katastrofa, podići razinu informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja i postupanju vezanom uz nesreće u slučaju požara, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih u turističkoj sezoni.

Okupljanje će biti u 9:30 sati ispred Osnovne škole „A. G. Matoš“ u Novalji.

H.J.