Apel “Recimo ne požarima”

0

U organizaciji Vijeća za prevenciju Grada Gospića, Općina Lovinac i Perušić, Policijske postaje Gospić, Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, DUZS – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić, Parka prirode Velebit Gospić, DVD Velebit Lovinac, DVD Perušić i DVD Pazarište pokrenut je projekt „Recimo ne požarima“. U sklopu tog projekta formirani su timovi koji će obilaskom nadzirati teren na području Grada Gospića, te Općina Lovinac i Perušić, s ciljem educiranja i upoznavanja stanovništva sa županijskom Odlukom o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10), te im dijeliti letke, a na istaknuta mjesta postavljati će prigodne plakate. Zainteresiranost za provedbu ovog projekta iskazale su i Općine Udbina i Plitvička Jezera.

Pozivamo sve građane da informacije o neovlaštenom paljenju prijave policiji na telefon 192 ili Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na telefon 112.

Oglas

MUP