Pokrenuta nova aktivistička mreža UZMAH (Udruge zajedno – Mreža Aktivista Hrvatske)

0

Nedavno je na razini cijele Hrvatske, ali i hrvatskog iseljeništva i BIH, pokrenut projekt mreže udruga “UZMAH” (Udruge zajedno – Mreža aktivista Hrvatske), čiji je cilj umrežavanje postojećih udruga građana te planiranje zajedničkih akcija, projekata, apela, otvorenih pisama i prosvjeda, na korist svih umreženih udruga i općeg dobra hrvatskog društva u cjelini.

U nepunih mjesec dana se u UZMAH uključilo već tridesetak aktivnih udruga građana, a u ovu interaktivnu mrežu su dobrodošle sve udruge građana, kao i nezavisni aktivisti te svi oni koji imaju želju angažirati se u civilnom sektoru.

Predstavnici umreženih udruga očekuju da će se u budućnosti između udruga i pojedinaca stvoriti pozitivna sinergija, a osim uzajamnog učenja i razmjene iskustava , srodne udruge će zajedno koordinirati određene projekte. Sve to zajedno bi trebalo rezultirati podizanjem hrvatskog građanskog aktivizma na jedan viši i učinkovitiji organizacijski nivo.

Inicijatori projekta su dugogodišnji aktivisti u raznim udugama građana, a posebno naglašavaju kako UZMAH nije pokušaj nikakve krovne udruge niti “udruge nad udrugama”, već isključivo internetsko mrežište koje okuplja sve zainteresirane udruge, željne upoznavanja, povezivanja i konstruktivne suradnje s drugim aktivistima i volonterima.

Sve zainteresirane udruge i pojedinci mogu se javiti putem kontakt formulara na internetskoj stranici aktivističke mreže UZMAH:  www.uzmah.org